Czym są dotacje unijne i jak firmy mogą je otrzymać na rozwój własnej działalności?

Dotacje unijne mogą być skutecznym narzędziem, które pomoże Ci rozwinąć Twój biznes. Obecnie istnieje wiele źródeł finansowania unijnego, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu poprawy wydajności i innowacyjności.

Dotacje unijne są dostępne dla firm wszystkich rozmiarów i sektorów, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Wielkiej Brytanii, czy za granicą.

Istnieje kilka różnych rodzajów dotacji unijnych, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa:

Granty na badania i innowacje

Dotacje te finansują projekty badawcze związane z nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM), a także projekty innowacyjne, które pomagają rozwiązać wyzwania społeczne. Są one dostępne dla wszystkich rodzajów organizacji, w tym MŚP, organów publicznych i uczelni. Dotacje przyznawane są w wysokości do 100 mln euro na projekt, przy czym wymagane jest do 50% współfinansowania przez samych odbiorców lub strony trzecie, takie jak firmy prywatne lub inne organy publiczne spoza państw członkowskich UE.

Granty rozwojowe dla małych przedsiębiorstw

Dotacje te wspierają małe przedsiębiorstwa w opracowywaniu nowych produktów lub usług, które następnie mogą być sprzedawane w kraju lub za granicą na nowych rynkach . Mogą one zostać wykorzystane na wsparcie projektów takich jak badania i rozwój w zakresie nowych produktów lub usług, badania rynku, szkolenia personelu oraz opracowanie planów biznesowych. Dotacje przyznawane są na zasadzie konkursu, a maksymalna kwota wynosi 50 000 euro na projekt.

O tym jakie można dokładnie dotacje otrzymać z Unii Europejskiej, możemy się dowiedzieć od doświadczonego zespołu specjalistów pod adresem https://senseconsulting.pl/doradztwo-europejskie/.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście − 9 =