Biznes i usługi

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bardzo często jest jedynym wyjściem z sytuacji, gdy wpadło się w spiralę długów, z których ciężko jest wyjść. Pozwala ona umorzyć nawet do 90% wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli, a w niektórych szczególnych przypadkach ich całość. Trzeba jednak wiedzieć, jakie przesłanki muszą występować, aby w ogóle było to możliwe. 

W jakim przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces oddłużenia, który dotyczy wyłącznie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeśli zobowiązania są niemożliwe do spłaty, taka osoba może złożyć wniosek o upadłość do sądu, który przeanalizuje całą sprawę oraz zgromadzone dowody i oceni, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie zgodne z prawem. Aby było to możliwe konieczne jest stwierdzenie niewypłacalności. Jest to pierwsza i podstawowa przesłanka, która musi zaistnieć, aby można było umorzyć długi. Osobę fizyczną można uznać za niewypłacalną w momencie, gdy nie opłaca ona swoich zobowiązań finansowych. Niewypłacalność można orzec także w sytuacji, gdy wszystkie zobowiązania przekroczą wartość zgromadzonego majątku nawet jeśli są one na bieżąco spłacane. Co ważne, do tego, aby można było ogłosić upadłość konsumencką wcale nie trzeba posiadać majątku. Wystarczy także posiadać jedynie jednego dłużnika. Zastanawiając się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Taką firmę, która zajmuje się m.in. upadłością spółek można znaleźć na stronie https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-spolek/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*