Biznes i usługi

Czy każda nieruchomość ma księgę wieczystą?

Czy każda nieruchomość ma księgę wieczystą?
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Księga wieczysta to ważne narzędzie potwierdzające status nieruchomości, podobnie jak dowód osobisty lub paszport w odniesieniu do tożsamości człowieka. Księga wieczysta stanowi rejestr, w którym znajdują się informacje na temat danej nieruchomości – najistotniejsze z punktu widzenia potencjalnego nabywcy. Co więcej, co do zasady, nie zaleca się dokonywania zakupu nieruchomości, które nie posiadają założonej księgi wieczystej. Co prawda nie jest to całkowicie niemożliwe, jednak wymaga dokładnej weryfikacji i zawsze w przypadku takiej transakcji trzeba liczyć się z pewnym marginesem ryzyka i trudności w sformalizowaniu zakupu w taki sposób, który by nie budził wątpliwości w przypadku ewentualnych późniejszych planów jej zbycia. Jedną z pierwszych czynności niemal każdego potencjalnego nabywcy nieruchomości jest sprawdzenie dokonanych wpisów w założonej dla niej księdze wieczystej, przykładowo dla nieruchomości położonych w Rzeszowie sprawdza się księgi wieczyste w Rzeszowie.

Obligatoryjność księgi wieczystej.

Zgodnie z polskimi przepisami nie ma obowiązku zakładania ksiąg wieczystych dla każdej nieruchomości. Jest to jednak zalecane, a dodatkowo w przypadku niektórych form zakupu wymagane. Przykładowo zakup lokalu mieszkalnego częściowo finansowany ze środków pochodzących z kredytu wymaga założenia księgi wieczystej ze względu na formalności bankowe. Obecnie obrót nieruchomościami (oczywiście z wyłączeniem uzasadnionych przypadków) z celowym brakiem wykorzystania ksiąg wieczystych jest wręcz nierozsądny. Na szczęście staje się już zwyczajem, iż planując zakup nieruchomości, dokonuje się jej weryfikacji na stronie, takiej jak na przykład https://www.znajdzksiege.pl/. Dzięki temu obrót nieruchomościami staje się coraz bardziej bezpieczny. A biorąc pod uwagę, iż w obrocie tym zaangażowane są z reguły znaczne kwoty, jest to jak najbardziej uzasadnione. Niektóre nieruchomości oczywiście nie mają założonych ksiąg wieczystych, ale najczęściej dzieje się tak ze względu na trudności w uregulowaniu ich stanu prawnego. Wynikają one zazwyczaj z czasów zaszłych, w których obrót ten nie był aż tak sformalizowany. Wówczas konieczne jest z reguły wstąpienie na drogę sądową przy współudziale wszystkich wymaganych ustawowo spadkobierców. Jednak w większości przypadków w zakresie nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym dąży się do usankcjonowania praw z nimi związanych w postaci założenia dla nich ksiąg wieczystych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*