Biznes i usługi

Biegły rewident – kto to jest i czym się zajmuje?

Biegły rewident – kto to jest i czym się zajmuje?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Kto to jest?

Audytor to osoba lub firma, która przeprowadza badanie informacji finansowych dostarczonych przez zarząd firmy. Audytor sprawdza księgi, rejestry i inne dokumenty, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Audytor upewnia się również, że sprawozdania finansowe są dokładne i kompletne zgodnie z określonymi standardami ustalonymi przez klienta.

Czym się zajmuje?

Głównym obowiązkiem biegłego rewidenta jest zapewnienie, że sprawozdania finansowe sporządzane przez spółkę są dokładne i zgodne ze wszystkimi odpowiednimi wymogami prawnymi. Oznacza to badanie sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Audytorzy sprawdzają również, czy nie ma żadnych nieprawidłowości w sposobie, w jaki firmy podają swoje dane liczbowe, poprzez audyty kontroli wewnętrznych (np. podział obowiązków) i inne procedury mające na celu zapewnienie dokładności i zapobieganie oszustwom, takie jak programy audytu wewnętrznego i procesy kompilacji sprawozdań finansowych.

Audytor poszukuje również oszustw i nielegalnych działań w ramach działalności firmy. Obejmuje to badanie wszelkich potencjalnych naruszeń zasad rachunkowości lub prawa.

Biegły rewident powinien być niezależny zarówno od kierownictwa, jak i wspólników, aby zachować uczciwość swojej pracy. Niezależność można osiągnąć stosując kilka różnych metod, takich jak korzystanie z oddzielnego personelu do celów audytu, korzystanie z zewnętrznych konsultantów zamiast pracowników wewnętrznych itp.

Jeśli chcesz skorzystać z usług specjalisty, to koniecznie sprawdź: https://akdudziak.pl/biegly-rewident/.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*