Zastosowanie LED w reklamie

W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie oświetleniem LED. Fenomen tego rozwiązania polega na zjawisku elektroluminescencji, czyli zdolności emitowania światła w momencie, gdy przepływa przez nie prąd. Oświetlenie LED, ze